reede, 30. jaanuar 2015

Tsärbin stringiq "Kaugõn külän"

 (CURLY STRINGS - Kauges külas)

Kaugõn külän, vanaimä man,
eläsi kõrd, kogo suvõ.
Vanaimä ja mo armas vanaesä,
a noorõl neiul, nuist eiq piisä.

Joosõ randa, kodokülä randa,
et saiaq pruunis, tõsõs juunis.
Võtaq kaasa, reketiq ja maki, õnnõ
Rannan om õnnõ üts võrko paikav papi.

Kaugõn külän, tõisi nännü eiq olõ viil.
Tühü rand ja nõmmõliivätii.

Tan ei olõ, pangaautumaati,
om õnnõ naati, pallo naati.
Polõ nuuri, polõ ütki puuti.
Miski polõ, liina muudu

Joosõ randa, kodokülä randa,
et saiaq pruunis, tõsõs juunis.
Sis om pido, tõsõ külä pido
Sääl om nuurõ, tõsõq nuureq
Siin kaugõn külän, tõisi nännü polõ viil
Tühü rand ja nõmmõliivätii.

Kõrras kae, sällätakka viil
Tühü rand ja nõmmõliivätii (2x)

(kerge tõlge kogemuste järgi)

Kaugõn Võron latsõlatsõ tarõn,
eläsi ma kogo suvõ.
Tahtse latska, armast latsõlatsõlatska
a vanal naasõl tuust ei piisa.

Joosõ randa, Tamula järve randa,
et saiaq pruunis, tõsõs juunis,
võta üten, kudamist ja maki,
a rannan om üts, võrgutaja papi.

Tan kõugõn Võrun ..... tühi rand ja igatsusõ piir.
Tast ma otsi peiu kanditaati,
ei taha taati, kallist purjon taati.
Taha mõistmist, kes võtas minnu kaissu,
ja kellel man es oles viina haisu.

Joosõ randa, Tamula järve randa,
et saiaq pruunis, tõsõs juunis,
sõs om piidu, uhkõ pulmapido
sa kenä mehe, noore mehe,

Tan Võron pole nännü keegi viil,
ku üte kimmä muso tii.....

reede, 16. detsember 2011

Liisi Koikson - Sino helü

 (Liisi Koikson - Sinu hääl)

Tervidaq Sinno,
Kas kuulõt,
Om sääl hummok,
Või om õdakudsõ tuuleq,
Kuis om ilmaq lämmä,
Meil tan satas,
Meil tan valmisõ ubina.

Sul mõttin soovi hääd,
Viil jäänü mõnõq reaq,
Ma võissi kävvü kasvõi müüdä vett,
Mille nii rassõ sullõq om öldaq , et.....

Tervidaq Sinno,
Kas kuulõt,
Om sääl hummok,
Või om õdakudsõ tuuleq,
Kuis om ilmaq lämmä,
Meil tan satas,
Meil tan valmisõ ubina.

Sul mõttin soovi hääd,
Viil jäänü mõnõq reaq,
Ma võissi kävvü kasvõi müüdä vett,
Mille nii rassõ sullõq om öldaq , et.....

Öeldäq, et sinost ma hooliq
Kuis su helü, sino helü
Minno nii õnnõlikus tege...

Jaan Tättõ - Tuulõvaiklikol üül

(Jaan Tätte - Tuulevaiksel ööl)

Tuulõvaiklikol üül
tiiäq, kuimuudu lüü
udokell suq laivanõnan.
Paigal püsüs aig.
Tuulõvaiklikol üül
tsöä läügäht lüü.
Uutno sinno olõ kavva,
veidü jäänü viil.

Tsullü tahaq hüüdä joba
viil ja viil ja viil -
tuulõ suund om nord,
nüid om mino kõrd
tettäq tormi sino tsöämen.

Tuulõvaiklikol üül,
udokell õnnõ lüü.
Käeq, mea tahtsõ ruuliratast,
tahtva nüid sinno.
Kummõr tsilmäpiir
lahko meid kõrd vedi.
Sinä otsit valgõt purje,
minä otsi maad.

Sullõ taha hüüdä joba
viil ja viil ja viil -
tuulõ suund om nord,
nüid om mino kõrd
tetäq tormi sino tsöamen.

Kuud üts - Vikatkaar

 (Code One - Vikerkaar)

Lõpotust vihmäst hahk om päiv,
lubasit sa, et sinnu viil näe.
Ollimi kuun kuid kattõt järsko.
Sulõ tsilmaq lootõn näta sinnu,
sino puudotust õnnõ uut heng,
sest maq tiiä, sjoo mea om hää, tulõma piät.

Tunnõ, et säälpuul vikatkaart,
miika sünnüs imõ,
konagi sinnaq peitse hindä.
Kahtlusõ vii sjoo vikatkaar
ku joba kokko saimiq,
sinoga kuun maq sinnäq lindä.
Tunnõ, et säälpuul vikatkaart,
miika sünnüs imeq,
konagi sinnäq käkse hindä.

Olle niiq kindla hindän ma,
tiise, et kiik, mea taha saa.
Ollimi kuun kuid kattõt järsko.
Sulõ silmäq lootõn nätäq sinnu,
sino puudotust õnnõ uut heng,
sest maq tiiäq, sjoo mea om hää, tulõma piät.

Tunnõ, et säälpuul vikatkaart
miika sünnüs imõ,
konagi sinnäq peitse hindä.
Kahtluseq vii sjoo vikatkaar
ku joba kokko saimiq,
sinoga kuun maq sinnäq lindä.
Tunnõ, et säälpuul vikatkaart
miika sünnüs imõ,
konagi sinnäq käkse hindä.
Kahtluseq vii sjoo vikatkaar
ku joba kokko saimiq,
sinoga kuun maq sinnäq lindä.

Sinoga kuun.
Sinoga kuun.
Sinoga kuun, sinoga kuun maq sinnäq lindä.
Sinoga kuun konagi sinnaq käkse hindä.

esmaspäev, 14. jaanuar 2008

Annõ Veskü - Ruusiaia kuningannaq

Anne Veski - Roosiaia kuninganna

Ruusiaian ümbre kuninganna käü
uut umma rüütlit ta
Kiä ta huuli suudles, laulas ütte laulu
armunu tsöamest.

Pühadusõ tsuurõ muusigaga luus
Kuulas vaiksõt viisi sis
Murõq kaotas, õnnõ tõotas
muusikat hää kullõlda.

Muusik tulõ nüid ja mängiq mullõ viit
mea mu hinge helläs tege
Kõlagu njoo lauluq, mea om ammu lauldu
kallima puult minulõ
Tsöämele meenüs jällekiq sjoo aig
ku ruusiden kõrd saisimi
Kõik om jälleq nigu inneq
tulõ miilde õnnõaig

Om sjoo miq laul
sjoo viis miä om hää
Sjoo mis kaasa viis miid
Ta valla tege meileq ind
nigu linnülind
Ku õnnõ kõrgusist kõik võtta saasiq

Mu luutus om sjoo
Sjoo om keväde kuu
Om elo algus päikõnõ
om kuu ja selgõ taivas
Sjoo om miq armastus om muusiga

Lalalalalaa...

Tsöämele meenüs jällekiq sjoo aig
ku ruusiden kõrd saisimi
Kõik om jälleq nigu inneq
tulõ miilde õnnõaig
Kõik om jälleq nigu inneq
tulõ miilde õnnõaig

Lalalalalaaa..
esmaspäev, 10. detsember 2007

Fiks - Tsirkus

(Fix - Tsirkus)

Ja mino najal õnnõ sais
sjoo terve tsirkus kuun
Ma huulsalt raamatid täüdä
areeni all büruun

Ref:
Ku taha piätüs lõvi tallõna tan
ku taha kõik kolm karu minemä vii
ku taha nüüri müüdä rahvakunsnik käü

Ma umi andid eiq peidäq,
siin olõ võimsa ma
Eiq inne sulepääd heidäq,
ku plaaniq täüs kõik saa
piätüs tan, piätus lõvi tan
kaasa vedä, karu kaasa vedä

pühapäev, 9. detsember 2007

Mustakõnõ - Veidü

(Blacky - Veidi)

Kats sõnna, "võtaq minnu" ja sis nääd
Ku ürgsõlt liigussõ vääq
Njoo, mea loovaq su kehäle jõu
Ja sinnu toovaq mu poolõ

Mu ihost ja hengest sa saiaq võit puul
Ku avad uma henge ja sis miq luun
Om kasuman pingõ, mea tsöamid kokku tuu
Ja ihosid luu

Sjool hetkel eiq tajuq medegi muud
Sest kõik om vast leütü ja vastnõ
Tsuusõnalõ kuuletus tuul ja lask meil ollaq

Viil vihälda veidü, kõik on miq puult
Suudasiq viil uutaq veidü
Ja sis miq luust saa vihmane veidü
Ja ühünes piksega taas taivas ja maa

Oodaq veidü, las satas viil meid veidü
Ja veidü ja veidü nii hinnäst leüämi säält
Vihman ja veinin satas meid viil veidü
Ja kõrd vihmatsen kleidin tiiäq, är minemä piä

Tsuult sõnaq võtta võimi miq kuun
Ja sjool hetkel avanõs ruus
Meil joogis om armunu miil
Ja ta jõud meid kanda

Sis kand meid veidü, kõik om miq puult
Suudas viil uuta veidü
Ja sis miq luust saa vihmäne veidü
Ja ühünes piksega taas taivas ja maa

Sis eluviist juubnuna lendü lõputult jää
Kirge eiq külmüda jää
Ja armudõ jumalat nää
Juubuma jää

Oodaq veidü, las satas viil meid veidü
Ja veidü ja veidü nii hinnäst leiämi säält
Vihman ja veinis satas meid viil veidü
Ja kõrd vihmatsen kleidin tiiäq, är minemä piä

Oodaq veidü, las satas viil meid veidü
Ja veidü ja veidü viil

Smiileersiq - Ma Palu andis su kääst

(Smilers - Ma Palun Andeks Su Käest)

Täämbä olõ veidü kurv
täämbä olõ veidü tujust är ma
istu kamina iin vahhi tuld
täämbä tulõst lohudust piä otsma

Joba terve nädäli
eksle tiidmätuse seen
kas kiik om iks nii ku piät
kas kiik om kõrran viil

Nii ülõ mõistuse kavva
eiq olõ kuulnu su hellü
ja igatsõ nii
su puududusi
ja palu andis su kääst

akna takan vihmä piserdäs
kogo maailm suvõst satas süküs
kahjus sullõeq näüdädä eiq saa
kuis satas vihmä mu tsüämen

mõtõlda rahun järele
piässi viilkõrd pruuvma
kuid tiiäq et tetä hindäle
ma meakit eiq saa

Mii Miis - Püüning palas

(Meie Mees - Pööning Põleb)

Elläi esiq pääst nii tsegi
sjoo om pull mu püüningul
kaos aru ja om murõ
mu kuplialunõ kõik om tulõn

Õnnõ paar pilkü ja püüning kõrbõs tulõn
ta pään taos taos taos
miis kütt kirgi üles
ja kõik kaos kaos kaos
nää püüning palas
mul püüning palas

Nää naast ja pruugi viit
kõik kuun lüü kiiremb biit
ma tiiäq olemä piät õrn
oo tuli om nii karm

Õnnõ paar pilku…

Sa tiiät et :
tuli om asi mille seen on heng
ku ta ei saaq õhku sis sinnu tapp ta ving
megäbeib om lahõ aga kõrgõ ta keng
uma kässiga või tetä esi megäbeibe nink
tuli om om sa tedä käski nüüd võit
egä kell või sjoo sell pääle saada ju vii
las sis saa aga hõõguma ta ju jääs sambla seen viil
kuni katusõ all pull tallõ usse lahti tege

Vaid paar pilku…

laupäev, 8. detsember 2007

Mr. Häppimän - Las maq sis poovi kah

(Mr. Happyman - Las Mina Proovin Siis Ka)

Ma taju laulu üt rütmi mea eläs mu seen
ta minnu just ku hindäga kaasa viis
ja leüä et sjoo om just õigõ tii
mea om mõeldu mu jaos
Nüüd klapiq pään tarõn lullõ õnnõ
om sündünü laul mille kingi sul
naist nuuten peidün om vaid üts suuv
mea ütlemä pea

sino nairatus sjoo imet just tege
olõ huun joba hummõn
tsõa lämmi võida kiik ole kindla sjoon ma

ref.
laulden nüüd su tsöänd võita või
las minn proovi sis ka
ku sjoo miq jaos om õigõ nüüd
las minä pruuvi sis
hei-hei-hei-hei-hei-jeeeee

taas laval saisten ma otsiq su pilko ja nää
ku hoiat mul pöialt sis hästeq lätt
ma sjoost jõudu saa ja võibollaq om
sjoo mino talisman nüüd
näüs just nii et kell 6 niimuudu algus saa
su nakatav nair ja mul lootus hüä
naist katest saa üts millen peitüs õnn
mis om mõeldü miq jaos.

sino nairatus sjoo imet just tege
olõ huun joba hummõn
tsõa lämmi võida kiik ole kindla sjoon ma

ref.
laulden nüid suq tsöäd võita või
las minä prooviq sis ka
ku sjoo miq jaos om õigõ nüüd
las minä proovi sis
hei-hei-hei-hei-hei-jeeeee

sjoo om laul meä tsöänd võita või päriselt
sino näiratusest õnneligus muutus
kogo bänd mistri happyman
üts, kats, kolm niiq valludaman miilt
mea kuulõ mead näe sjood taju mul tiid
ja õhk miq ümbre om eledrit täüs

ref 3x
laulden nüid suq tsöänd võita või
las minä pruuvi sis ka
ku sjoo miq jaos om õigõ nüüd
las minä pruuvi sis
hei-hei-hei-hei-hei-jeeeee